Andmete töötlemise tingimused

Anna-Bella pulmasalong (edaspidi Anna-Bella) isikuandmete vastutav töötleja Receiver OÜ (registrikood), asukohaga Jõe tn 2, Tallinn Harjumaa 10151, tel 5254164 ja e-mail info@anna-bella.org.

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta enda, klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Anna-Bella veebilehe ja kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmed on andmed, mida Anna-Bella kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh kliendi nimi, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel.
  • Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.
  • Broneeringu tegemisel www.anna-bella.ee keskkonnas.
  • Töödeldakse järgmisi isikuandmeid:
  • Nimi ja e-posti aadress;
  • klienditoe andmed.

Järgmised mõisted, tingimused  ja märkused (reeglid) on suunatud  käesoleva veebilehe või mobiililehe kõigile külastajatele või kasutajatele.

Kasutades seda veebisaiti, nõustute te siintoodud reeglite  ja eeskirjadega.

1.1 Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks. Päringu andmeid (päringu kuupäev, kogus, kliendi andmed) kasutatakse uuritud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

1.2 Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmeid võidakse edastada teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Anna-Bella juriidiline isik Receiver OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

1.3 Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Anna-Bella haldajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Anna-Bella rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine Anna-Bella volitatud haldajatele toimub kodulehe ja volitatud haldajatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud haldajad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

1.4 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

1.5 Isikuandmete kustutamine ja ülekandmine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel info@anna-bella.org. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

1.6 Otseturundus

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

2.Veebilehe kasutamine ja litsentsid

Koduleht  ja kõik selle materjalid, sealhulgas selle tarkvara või HTML kood, skriptid, tekstid, illustratsioonid, fotod, pildid, videod ja audio salvestused (kollektiivselt «Materjalid») on kaitstud autoriõiguse seadustega  ja muude Eesti  ja rahvusvaheliste seaduste ja lepingutega. Kõik materjalid antakse selle veebisaidi kaudu teenusena oma praegustele ja tulevastele külastajatele ning seda võib kasutada ainult informatiivseks ja isiklikuks otstarbeks ning toote tellimise eesmärgil.

Antud materjalid ja selline litsents omab järgmised piirangud:

  • Keelatud on selle veebilehe ja siin kasutatud materjalide kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine, edastamine, levitamine, esitamine, postitamine, muutmine, samasuguste teosete loomine , müümine, litsentsimine või muul viisil kasutamine ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta;
  • Keelatud on antud veebilehe kasutamine igasugusel konkurentsi või ärilisel eesmärgil;
  • Keelatud on antud veebilehel materjalide loata kopeerimine, muutmine, levitamine, edastamine, või muul viisil materjalide kasutamine.

2.1 Kaubamärgid

Meie omame kõiki õiguseid kaubamärgile, ärinimele ja logole. Kõik märgid ja nimed ning nendega seotud logod ja pildid on registreeritud ja kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste seaduste  ja lepingutega. Nende kasutamine on karistatav kriminaalvastutusega.

2.2 Mobiilne koduleht

Mugavuse jaoks on loodud ka meie  koduleht mobiilse saidina. Mobiilset saiti võivad kasutada kõik internetühendusega mobiiltelefonid ja tahvelarvutid. Mobiiltelefonide kasutajad, kelle seadmed seda võimaldavad võivad vaadata ka täielikku HTML ala, mis on saadaval teie arvutis.

2.3 Anna-Bella kaubamärk

Meil on mittetolerantne poliitika meie kaubamärgi  kasutamise kohta kolmanda isikuna meta- või peidetud tekstides.

Täpsemalt, meie kaubamärgi või nime  kasutamine meta märksõnana/peidetud tekstina või Anna-Bella Salongi nimi teisel kodulehel eesmärgiga suurendada teise lehe otsingumootoreid on  rikkumine ja ebaaus konkurents. Linkimine teisel veebilehel antud veebisaidile meie kirjaliku loata on keelatud.

2.4 Anna-Bella tooted

Kõik funktsioonid, kirjeldused, tooted, hinnad ja teenused, mis  on kirjeldatud käesoleval veebilehel võivad muutuda igal ajal ilma ette teatamiseta. Aegajalt võib olla infot, mis sisaldab trükivigu või ebatäpsusi, mis võivad olla seotud toote kirjeldusega, hindadega  ja kättesaadavusega.

Me jätame endale õiguse teha muudatusi infos, hindades, kirjelduses või kättesaadavuses ette teatamata.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värvi — tegelik värv sõltub paljudest teguritest, sealhulgas arvuti, ja me ei saa garanteerida, et teie arvuti on õigesti kalibreeritud ning näitab värvi 100% täpsusega.

Meie ei garanteeri, et kõik need tooted või teenused mis on kuvatud meie veebsaidil on antud hetkel saadavad internetipoes või esindussalongis. Täpsustamiseks palume võtta ühendust meie esindussalongiga meili teel: info@anna-bella.org 

2.5 Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@anna-bella.org. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).